ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

"ދަ ލަޔަން ކިންގް" ޕްރިމިއަރ ގައި މޭގަން އާއި ބިޔޯންސޭ ދިމާވެއްޖެ

  • މޭގަން ތުރުކުރައްވާފައިވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ގައުންއެއް
  • މޭގަން މި އިވެންޓަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އެނާގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެކުގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 11:14 13,767

"ދަ ލަޔަން ކިންގް" ޕްރިމިއަރ ގައި މޭގަން އާއި ބިޔޯންސޭ ބައްދަލުވުން - ޑެއިލީ މެއިލް

ލަންޑަންގައި ބޭއްވި "ދަ ލަޔަން ކިންގް" ގެ ޕްރިމިއަރ ގައި ޑަޗަސް އޮފް ސަސެކްސް މޭގަން މާކަލް އާއި ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓްގައި ބިޔޯންސޭ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަން ރީނދޫ ކުލައިގެ ގައުން އެއްގައެވެ. މޭގަން ތުރުކުރައްވާފައިވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ގައުންއެކެވެ.

އީ ނިއުސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުން މޭގަން މި އިވެންޓަށް ވަޑއިގެންފައިވަނީ އެނާގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެކުގައެވެ.

އަދި އެ އިވެންޓުން ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި، މޭގަން އާއި ހެރީ ދިމާވެ ސަލާމްކޮށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މޭގަން އާއި ހެރީއަށް ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑާއިގަތުމުން ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިއީ މޭގަން އާއި ބިޔޯންސޭ އާއި ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މި ދެތަރިން އެކުގައި ފޮޓޯއަކުން ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"ދަ ލަޔަން ކިންގް" ޕްރިމިއަރ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ފަހުން މޭގަން ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓަށެވެ. އަދި މޭގަން ރައްކައުވެވަޑައިގެންފަހުން ސެލެބްރިޓީ އިވެންޓެއްގައި މޭގަން ބައިވެރިވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް