ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް 2019

ތާރީހީ މެޗަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗެމްޕިއަންކަން އިންގްލެންޑަށް

  • ދެ ޓީމަށް ވެސް ފުރަތަމަ 50 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހެދުނީ 241 ލަނޑު
  • ސުޕަރ އޯވަރުގައި ވެސް ދެ ޓީމަށް 15 ލަނޑު ހެދުނު އިރު، އިންގްލެންޑުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ބައުންޑްރީއިން ކުރި ހޯދައިގެން
  • މިއީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 01:39 6,517

އިންގްލެންޑުގެ ބެން ސްޓޯކްސް: މުބާރާތުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވޭ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިހާތަނަށް ކްރިކެޓްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުޅުނު އެންމެ ވާދަވެރި އަދި ފޯރިގަދަ މެޗަށް ފަހު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑާ ވާދަކޮށް އިންގްލެންޑުން ކުރި ހޯދާފައި ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވުމާއި ގުޅިގެން ކުޅުނު ސުޕަރ އޯވަރުގައި އެންމެ ގިނަ ބައުންޑްރީ ހަދައިގެންނެވެ. ޓޮސް ދިމާކުރި ނިއުޒިލެންޑުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ 50 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 241 ލަނޑު ހެދިއިރު، ޖަވާބުގައި ކުޅެން އަރާ އިންގްލެންޑުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ލަނޑު ހެދުނީ ވެސް ހަމަ އެ އަދަދަށެވެ.

ނަތީޖާ ހަމަހަމަވުމުން ކުޅުނު ސުޕަރ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އިންގްލެންޑުން 15 ލަނޑު ހެދުމުން ޖަވާބުގައި ކުޅެން އެރި ނިއު ޒިލެންޑަށް ވެސް ލަނޑު ހެދުނީ ހަމަ އެ އަދަދަށެވެ. އެ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އިންގްލެންޑުން ވަނީ އެންމެ ފަހު ބޯޅައިން ނިއުޒިލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަން އައުޓަކުން ނުބައި ކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް މިޅު ވެވުނީ ދެން ޓައި ބްރޭކް ކުރަން ނިންމާ ބައުންޑްރީ އުސޫލަށް ބެލުމަށް ފަހު އެ ޓީމުން އެންމެ ގިނަ ބައުންޑްރީ ހަދާފައި އޮތުމުންނެވެ.

ކްރިކެޓް ވުޖޫދަށް އައި އިންގްލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ލޯޑްސް ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި، އިންގްލެންޑަށް އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ 84 ލަނޑު ހެދި ބެން ސްޓޯކްސްއެވެ. އެންމެ މޮޅަށް އުކާފައިވަނީ 42 ލަނޑަށް ތިން ވިކެޓު ނެގި ވޯކްސްއެވެ. ނިއުޒިލެންޑަށް އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ 55 ލަނޑު ހެދި ނިކޯލްސްއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅަށް އުކާފައިވަނީ 43 ލަނޑަށް ތިން ވިކެޓު ނެގި ނީޝަމްއެވެ.

މިއީ އިންގްލެންޑުން ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޓީމު ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލުގައި ތިން ފަހަރު ވާދަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ހުރިހާ ފަހަރަކުވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް