ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ރާމް ކަޕޫރް

ރާމް ކަޕޫރް 30 ކިލޯ ލުއިކޮށް ފޭނުން ހައިރާން ކޮށްލައިފި

  • މީހާ ފެންނަނީ ފިޓްކޮށް
  • އަދިވެސް ހިކެން ބޭނުން
  • ފޮޓޯ ޝެއާކުރީ އިންްސްޓަގްރާމްގައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 09:25 26,581

ރާމް ކަޕޫރް - އިންސްޓަގްރާމް

ހިންދީ ޓީވީ ސީރީސް ބަޅޭ އައްޗޭ ލަގްތޭހޭ އަދި ކަސަމްސޭ އިން އާއްމުންގެ ތެރެެއަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ރާމް ކަޕޫރް ބަރުދަނުން 40 ކިލޯ ލުއިކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ރާމް ވަނީ އޭނާ ފަލަކޮށް ހުރި އިރުގެ ފޮޓޯ އަކާއި މިހާރު ހުރި ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއާ ކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯއިން ރާމް ފެންނަނީ ވަރަށް ފިޓްކޮށެވެ. މޫނު މަތި އޮމާންވެ މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ފޮޓޯ އަށް ގިނަ ފިލްމީތަރިންގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފޭނުން ވަނީ ކޮމެންޓްކޮށް، ރާމް އަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެެވެ.

ރާމް ބުނީ، ހިކެން ވެގެން މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކަމަށެވެ. އޭރު ފެށިއިރު ބަރުދަނުގައި 130 ކިލޯ ހުއްޓެވެ. ރާމް ބޭނުންވަނީ އަދިވެސް އިތުރަށް ހިކެންށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ އިތުރުށް 30-25 ކިލޯ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ހަށިގަނޑުން ލުއި ކުރުމަށެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް