އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން

ބާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ މީހެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލުކޮށްފި

  • އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ މާދަމާ
  • އިންތިޚާބުގައި 12 ވަކީލަކު ވާދަކުރައްވާ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 09:31 8,372

އީސީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމިޝަންގެ މެމްބަރުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 23 ވަކީލަކު ވާދަކުރައްވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއް ފަރާތެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް ކުރުމުން ދެން އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނީ 22 ވަކީލެކެވެ.

އީސީއިން ބުނީ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، އެކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް، ހުށައެޅި އަލީ ނަސީރު ގާސިމްގެ ނަން އެ ކަމިޝަނުން ގަބޫލު ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެކޮމިޝަނުން ފަހުން ބެލިބެލުމުން އޭނާއަކީ އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ އެކަމިޝަނުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީސީއިން ބުންޏެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ދެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައި ވާއިރު، ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދެ ފަރާތަކުން އަދި މެންބަރު ކަމަށް 18 ބޭފުޅަކު ވާދަ ކުރައްވައެވެ.

ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދާއި މައުމޫން ހަމީދެވެ. ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ މުއިއްޒާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 1،600 ވަކީލުން ވޯޓުލާނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުރުން ހަ މެމްބަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބަންޑާރަ ނައިބު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުންނެވެ. މިއިންތިޚާބު އޮންނާނީ މާލެ އާއި އައްޑޫގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް