ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރައީސް ސޯލިހު

ހިޖުރަކުރުމާއި ބެހޭ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލަނީ

  • އަހަރު ނިމޭއިރު 533،000 މީހުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭނެ
  • 30 އިންސައްތަ އަކީ ބިދޭސީން
  • ކޮންމެ މީހަކީ ގާބިލު އުފެއްދުންތެރި ހުނަރުވެރި މީހަކަށްވާން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 22:39 | 12,226

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މީހުންނާއި ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް ހިޖުރަކުރުމާއި ބެހޭ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާއިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ދުނިޔޭގޭ އާބާދީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު ނިމޭއިރު 533،000 (ފަސްލައްކަ ތެއްތެރީސް ހާސް) އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް އަންދާޒަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30 އިންސައްތަ އަކީ ބިދޭސީންނަށްވާއިރު، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ފައިދާތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ މަތީ މިންވަރެއް ރާއްޖެ އިން ބޭރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާ އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަ ކުރާ ބިދޭސީންނާއި ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާ މީހުންގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފޭނޭ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މައިގްރޭޝަން ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވައިލުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރާވާފައި.

~ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ~

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ހަޒާނާއަކީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްވާއިރު، ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަށް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކީ ގާބިލު އުފެއްދުންތެރި ހުނަރުވެރި އަދި އީޖާދީ ގޮތްތަކަށް ހެދޭ ގޮތަށް ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.