ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފެނަކަ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ގިނަ ޖެނެރޭޓަތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި: ފެނަކަ

  • ޖެނެރޭޓަރުގެ 60 އިންސައްތަ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ
  • ޖެނަރޭޓަރުތަކުގެ ޑައިނަމޯ އާއި ރޭޑިއޭޓަރުތައް ފަޅައިގެންގޮސް ވަނީ ހަލާކުވެފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 17:08 8,002

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގައި ފެނަކައިގެ އިސް ބޭފުޅުން - މަޖިލިސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާކުރި ގިނަ ޖެނަރޭޓަރުތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެނަކަގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދް ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުން ކުރިމަތިކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ޖެނެރޭޓަރުގެ 60 އިންސައްތަ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ޖެނަރޭޓަރުތަކުގެ ޑައިނަމޯ އާއި ރޭޑިއޭޓަރުތައް ފަޅައިގެންގޮސް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖެނަރޭޓަރުތައް ގެނެވުނު ތަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ޖެނަރޭޓަރުތައް ހެދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްއޯއީ ބައްދަލުވުމުގައި ފެނަކައަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައއް ވަނީ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފެނަކަގެ މިހާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައްވެސް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިސްނައި، ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިއާދަކުރަނަވަނި ހަކަތައް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް