ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓު

އާޒިމާއާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލު ކޮށްފި

  • ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އާޒިމާއަށް ޗިޓު ފޮނުވީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު
  • ދެން އެމައްސަލައިގައި އޮންނާނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް
  • ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 12:02 17,108

އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ކަން ކުރެއްވި އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވުމަށް އާޒިމާއަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެންގީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ލިޔުންތައް ހަވާލުކޮށް މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފަށަން ޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލު ކުރުމުން ދެން އެމައްސަލައިގައި އޮންނާނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލު ކުރަން މީގެ ކުރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލު ނުކުރެވުނީ އާޒިމާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތީއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފްގެ ކުންފުނިން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ނަންފުޅުގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމުން ފައިިސާ ހަވާލު ނުކޮށް ފައިސާއިން މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފާވައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުން ބީއެމްއެލްގައި އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ އޭސީސީ އާއި ރައީސް ޔާމީން ހިއްސާވާ ގޮތަށެވެ. އެކަމުގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުން ޔާމީނަށް ސަލާމާތްވެވޭނެ މަގު ފަހި ކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ލުތުފީގެ މައްޗަށް ކުރެވެއެވެ.

އޭސީސީއިން އެދުނު ފައިސާ ޖަމާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައި އާޒިމާ ވަނީ ލިޔުމުން އޭސީސީއަށް ސިޓީއަކުން އަންގަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް އުޅޭކަން ފަޅާއެރުމުން އޭސީސީއިން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަލުން މައްސަލަ ބެލުމަށް އެންގިއެވެ. އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ އެމައްސަލައިގެ ތަހުގީގުން ފުލުހުންނަށް ހާމަވި ރައީސް ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެމައްސަލައިގައި އާޒިމާ ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރު ކޮށް ބަޔާންތައް ނަގާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް