ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ތާވަލް ކުރި، އޮތީ އިދާރީ ކަމެއް!

  • ޔާމީންގެ މައްސަލަ ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 10:47 | 8,566

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - އަވަސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލް ކުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ އިދާރީ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ އެކޯޓުން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ނަން ނޯޓު ކުރަން ދިއުމުން އެކޯޓުން އެންގީ އެމައްސަލައިގައި އޮތީ އިދާރީ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރު ކުރަނީ އެމައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކެއްގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ލިޔުންތަކެއް ކަމެއް ސާފުވާގޮތެއް ނުވެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެމައްސަލައިގެ ޝަރީއަތެއް ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތް ނިންމާލާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުށައެޅުންތަކަށް 10 ދުވަސް ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން އެދުމުން އެ 10 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. އެހުށައެޅުންތައް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުމުން އޭގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވެސް ވަނީ ލިޔުންތަކެއް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާ ދައުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް އަށް މީހެއްގެ ހެކި ހުށައަޅާފައެވެ. ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އޭސީސީގެ ރައީސް ހުސަން ލުތުފީއާއި، އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާތާއި، މުހައްމަދު ވަސީމާއި، ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރާއި، ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ލުވެއިޒް އާއި މުހައްމަދު ޝަރީފެވެ.

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުން 36 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް ޓްރާންސްފާ ކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވާ ކަމަށް ބުނެ ހެކީގެ ގޮތުގައި އޭސީސީއިން ހެދި އެސްކޮރޯ އެކައުންޓް އެއްބަސްވުމާއި، އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި، ރައީސް ޔާމީން އޭސީސީއަށް ދިން ބަޔާނާއި، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޓްރާންސްސެކްޝަންތަކުގެ ޗެކްތަކާއި، ސްލިޕްތަކާއި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްތަކާއި، ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތު ތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.