ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
އަބްދުލް ރަހީމް އަބްދުﷲ

މި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާމިން: އަދުރޭ

  • ސަރުކާރަށް އެކިކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި
  • އިދިކޮޅުގައި ރައީސް ޔާމިން ހުންނެވުމުން މި ސަރުކާރަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެ: އަދުރޭ
  • ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:54 | 9,995

ާއަދުރޭ ޕީޕީއެމްގެ ހަފުލާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކަމަށް ކުރީގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ވަގުތީ ރައީސް އަބްދުލް ރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމިން އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ހުންނެވުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކެތް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިޔަކު އެހި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން، އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެ ކަން މާކުރިން ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ކުރިމަތިކުރާ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ރައީސް ޔާމިން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވަނީ ރައީސް ޔާމިންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީ ހުއްޓުވަން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަންކަމާއި ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރިޒާވަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަދުރޭ ވަނީ ލުތުފީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ބަޔަކު ފަޅާއަރުވާލުމާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރުން ލުތުފީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި، އެކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ދިވެހިން ދުވަހަކުވެސް ލުތުފީއަށް މާފު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެހާ "އިއްޒަތުގައި" ސަރުކާރުނެ ލުތުފީ ގެނައުމުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ރާވާފައި ހުރި ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށައަޅައިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާނެ ކަމަށާއި، ކަންކަންވާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި އަދި މާލޭގައި ވެސް އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައި އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، ސަރުކާރު އެންމެ ބޮޑަށް ދިފާއުކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އަދުރޭ ވަނީ، ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިފައެވެ. އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އަދުރޭ ތަކުރާރުކޮށް އަޑުއުފުލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.