އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ-އިނގިރޭސިވިލާތް

އިނގިރޭސިވިލާތުން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އިނގިރޭސި ފޮރިން އޮފީހުންވެސްވަނީ ޑަރޮކް އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 19:38 2,205

ޑަރޮކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި"ދައުރު އަދާކުރެއްވުމަކީ މުސްތަހީލު ކަމެއްކަމަށް - ރޮއިޓަރސް

ގާތް ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކްގޮތުން ޚިލާތު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެ އިނގިރޭސިވިލާތުން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ކިމް ޑަރޮކް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑަރޮކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި"ދައުރު އަދާކުރެއްވުމަކީ މުސްތަހީލު ކަމެއް" ކަމަށެވެ.

ސަފީރާއި ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވަނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ބެހޭގޮތުން ދެރަވަރު ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވެފައިވާ އީމެއިލްތަކެއް ލީކުވުމަށް ފަހުއެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވައި އިނގިރޭސި ފޮރިން އޮފީހުގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕްލޮމެޓިކް ސަރވިސް ސިމޮން މެކްޑޮނަލްޑް އަށް ޑަރޮކް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތަކެއް އެމްބަސީން ލީކުވީ ހިސާބުން އޭނާގެ މަގާމާއި އަދި ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް ބަޔާމެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެ ސުވާލުތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން.މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑު އެދޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެ ދައުރު އަދާކުރުމަކީ މުސްތަހީލުކަމެއް"

އިނގިރޭސި ފޮރިން އޮފީހުންވެސް ވަނީ އުމުރުފުޅުން 65 އަހަރުފުޅުގެ ޑަރޮކް ބުދަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް