ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކަބީރު ސިންގް ގެ ކާމިޔާބަށްފަހު ޝާހިދު ފިލްމް ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

  • ކުރިން ޝާހިދު ފިލްމެއް ކުޅެދެނީ 30 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް
  • ކަބީރް ސިންގް ވަނީ ފިލްމެއް ކުޅެދޭއަގު 200 ކްރޯޑަށް އަރާފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 15:30 6,332

ޝާހިދު ކަޕޫރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ޝާހިދު ކަޕޫރު އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމްއިން " ކަބީރު ސިންގް" އަށް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

މުމްބާއީ މިރޯގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޝާހިދު ވަނީ އޭނާ ފިލްމް ކުޅެދޭ އަގު 35 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ބޮޑު ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޝާހިދު ހިމެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ފިލްމް ކުޅޭ އެއް ތަރިއަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ޝާހިދު ފިލްމެއް ކުޅެދެނީ 30 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސަލްމާން ޚާން ފިލްމެއް ކުޅެދެނީ 60 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަކްޝޭ ކުމާރު، ޝާހުރުކް ޚާން، އާމިރު ޚާން އަދި ރިތިކް ރޯޝަން ފިލްމެއް ކުޅެދޭ އަގުތައް އުޅެނީ 30-40 ކްރޯޑްގައެވެ.

ރަންބީރު ކަޕޫރު ފިލްމަކަށް ޗާޖް ކުރަނީ 30 ކްރޯޑް އެވެ.

ޝާހިދު އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ކަބީރު ސިންގް"އަށް ވަނީ 13 ދުވަސް ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް