ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ދުނިޔެ - އީރާނުންގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް

އީރާނުންގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން: ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުން އިއާދަ ނުކުރުމަށް ޔޫރަޕުން އެދެފި

  • ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
  • އެމެރިކާއިިން މިހާރުވަނީ ކުރިން އޮތް މިންވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އީރާނަށް އަޅާފައި
  • އެެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާނު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޔޫރަޕްގެ ކިބައިން އެދުނު

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 8 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 19:42 5,295

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ވިިދާޅުވެފައި - އީޕީއޭ

އީރާނުން 2015 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާއެކު ސޮއިކުރި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގައި ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމަށް ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު ފަހަނައަޅައި އިތުރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ނިންމި ނިންމުން އަނބުރާ އިއާދަ ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއން އެދެފިއެވެ.

އީޔޫގެ ތަރުޖަމާނު މާޖާ ކޮޝިޔަންޝިކް ވިދާޅުވީ އިރާނުން 3.67 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީ ކޮންސެންޓްރޭޝަންގެ ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ބުނި ބުނުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެ މިންވަރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކޮށްފިނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ.

އީރާނުންދަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރެއް އެ ގައުމުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުން އަލުން ފަށައިގަތުމާ ބެހޭގޮތުން އީރާނުން ބުނެފައިވަނީ އެކަމަކީ އެމެރިކާއިން މިދިޔަ އަހަރު އިއާދަކުރި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރައްދު ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ އަމިއްލައަށް ވަކިވެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވުމުން ވަކިވިތާ އެއް އަހަރުފުރުނު ވަގުތު އިރާނުން ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ޗައިނާ،ފްރާންސް،ޖަރުމަނުވިލާތް،ރަޝިއާ، އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ވެގެން އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާން ސަލާމަތް ކުރުމަށް 60 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައެވެ.

އީރާނުންވަނީ އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާނު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް ޔޫރަޕު ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް ގުޅިފައިވާ ހަ ގައުމަކުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތެހެރާނުން ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އެ ގައުމަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ އަދި އެ ގައުމަށް އިގްތިސާދީގޮތުން އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ އަށް ފިޔަވަޅެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް