އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ކޮޕާ އެމެރިކާ

ކޮޕާ އެމެރިކާ: އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕެރޫ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  • ފައިނަލް މެޗު ބްރެޒިލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެރޫއާ ވާދަކޮށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 17:38 692

ބްރެޒިލްއިން ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތަށި އުފުލާލަނީ - ޓްވިޓަރ

ކޮޕާ އެމެރިކާގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕެރޫ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލްއިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ބްރެޒިލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެރޫއާ ވާދަކޮށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ވެސް އެޓީމުން ދިޔައީ ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ބްރެޒިލްއިންނެވެ. މި ލަނޑު 15 މިނެޓުގައި ގްބްރިއަލް ޖީސަސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެވަޓަންއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ބްރެޒިލްއިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް 45 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެރޫއިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ގުއެރާރޯއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ބްރެޒިލްއަށް އަނބުރައި ލީޑު ހޯދައިދިނީ އާތާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއެވެ. މިއާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ޕެރޫގެ މައްޗަށް ބްރެޒިލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޕެރޫއިން ވަނީ އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށް، ހަމަލާތައް ވެސް އުފައްދާފައެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން މި ހާފްގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނުހިފެއެވެ.

މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރެޒިލްގެ ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއަށް ވަނީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފައެވެ. މިއާއެކު މެޗުގެ ބާކީ ބައި ބްރެޒިލްއިން ކުޅުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުގައެވެ.

މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގައި ބްރެޒިލްއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ރިޗާޑްސަންއެވެ.

މިއީ ބްރެޒިއިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނުވަ ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ 12 އަހަރަށް ފަހު އެޓީމު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެޓީމު އެންމެ ފަހުން މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދީ 2007 ވަނަ އަހަރު ވެނެޒުއޭލާގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް