ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯގެ ވެއަރ ހައުސް ސޭލް

އެސްޓީއޯގެ ވެއަރ ހައުސް ސޭލް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީގައި ނިންމާލައިފި

  • މި ސޭލް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:29 2,406

އެސްޓީއޯ ވެއަރ ހައުސް ސޭލްގެ ތެރެއިން - އެސްޓީއޯ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވެއަރ ހައުސް ސޭލް ކާމިޔާބުކަމާއެކީގައި ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ސޭލްގެ ތެރެއިން އެކި މުދާތަކުން 80 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ވަނީ ޑިސްކައުންޓް ދީފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގެ މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރު އައިމިނަތު ޝުރުފާ ވިދާޅުވީ އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރު އާންމުގެ ފަރާތުން ސޭލްއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ރެއާއި ދެވަނަ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ސޭލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސޭލްގެ ތެރެއިން ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އަދި ގޭތެރެއަށާއި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.

މި ސޭލް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

މިއީ މި ސޭލް ބާއްވާ ފަސްވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް