ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ކުޅިވަރު - މުހައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ)

މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ފްރޭމްކޮށްފައި: ލަތީބެ

  • މިއީ ވޮލީ އާއިލާ ތެރޭގައި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 7 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 02:49 25,625

މުހައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) - ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގައި މިހާރު ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުން ވަނީ ފްރޭމްކޮށްފައި ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، ވޮލީގައި މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ވޮލީ އާއިލާ ތެރޭގައި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް މުހައްމަދު ރަނޭޝް އާއި ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު ޝަރަފް ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވައި، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަނީ އެހެން ގޮތަކަށް މަގާމަށް އާދެވޭތޯ ކަމަށެވެ.

ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، ރަނޭޝް އަދި ޝަރަފްއަކީ ވޮލީގެ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ބޭފުޅުންކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ ދެބޭފުޅުން ވޮލީގެ އިއްޒަތްތެރިން އެއްކުރައްވައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މައްސަލަތައް ފެށުނު ހިސާބުކަމަށްވެސް ލަތީބެ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، ހަގީގަތް އެނގިގެން ދިޔުމުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންވެސް އެބޭފުޅުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން ވީއޭއެމް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ވީއޭއެމްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު ގިނަ ޝަކުވާތަކެއްގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް މެއި މަހު 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބެލުމަށް ފަހު އެ، އިދާރާގެ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) ވަނީ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް