ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ޔަމަހާ

ޔަމަހާގެ ސައިކަލު ތަކުން 3000 ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

  • ފުލް ކޭޝްކޮށް ނަގާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭޝް ޑިސްކައުންޓް
  • އިންސްޓޯލްމެންޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑައުންޕޭމެންޓް ދައްކާލުމުން 50 ޕަސެންޓް ދައްކޮށް އިންސްޓޯލްމެންޓް ޕޭމެންޓް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު
  • އިންސްޓޯލްމެންޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންމަތީ ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު ޕްރައިވެޓް ބޯޑުގައި ސައިކަލް ދޫކުރުން

ފާތިމަތު އުދުމާ
[email protected]

ކ. މާލެ 6 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 18:45 1,780

ޔަމަހާ ހައްޓި 4 ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަން 2019 - ޔަމަހާ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސްއިން ޔަމަހާ ހައްޓި ހަތަރެއްގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަން އެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޔަމަހާގެ 64 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިަވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން އޮގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާ އިރު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޔަމަހާގެ ސައިކަލު ތަކުން 3،000 ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ޔަމަހާގެ މާކެޓިން އެގްޒެކްޓިވް ސުހާ މަހްމޫދު ވިދާޅުވީ ގަނޑުކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައި ސައިކަލް ބައްލަވާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 3000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ސައިކަލު ނަގާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 50 ޕަސެންޓް ދަށްކޮށް ޑައުންޕޭމެންޓް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.

އަދި އިންސްޓޯލްމެންޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންމަތީ ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު ޕްރައިވެޓް ބޯޑުގައި ސައިކަލް ދޫކުރާނެ ކަމަށް ސުހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ އެއާރޕޯޓް ބަސް ސްޓޮޕް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސް އިވެންޓްގެ ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު ހަމަ އެކަނި އައިޑީ ކާޑު ދައްކައިގެން ވަގުތުން ވަގުތަށް އެގްރިމެންޓް ގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓްގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުލަ ޖެއްސުމުގެ މުބާރާތެއް ވެސް ޔަމަހާއިން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ޔަމަހާ ބްރޭންޑްގެ ސައިކަލުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް