ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 13:06
ވިކްޓްރީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ވިކްޓްރީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ވިކްޓްރީ އާއި ނިއުގެ މެޗު
މާލޭ ލީގު: ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ނިއު ކުރި ހޯދައިފި
 
މި މެޗު ބެލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނޑަށް ވަދެފައިވޭ
 
މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށްވެސް ހޮވުނީ ދެ ލަނޑު ޖެހި ގަލާޑޯ
 
މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓްރީ ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެފަ

މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ވިކްޓްރީއާ ވާދަކޮށް ނިއު އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ނިއު އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ވިކްޓްރީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގައި މެޗުގެ ލީޑު ނަގަން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ނިއުge ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ގަލާޑޯ އަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިކްޓްރީ އަށް ވެސް ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލީޑު ނަގަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ރިލްވާން ވަހީދު ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިލްވާން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވެސް އަމާޒުވީ ގޯލު ދަނޑިއަށެވެ. 

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ވެސް ނިއު އިންނެވެ. މި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެނިކޮށް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް ނިއު ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ނިއު އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ ވިކްޓްރީގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. ނިއު އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ގަލާޑޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންވެ.

ނިއުގެ މި ލަނޑާއެކު ވިކްޓްރީން ވަނީ ކުރިޔަށް ޖެހި އެޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވިކްޓްރީގެ ސްޓްރައިކަރު އެންދްރޭ ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފަ އެވެ.

ވިކްޓްރީން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ނިއު އަށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ގަލާޑޯ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް ހޮވުނީ މި މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި ގަލާޑޯ އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓްރީ ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވީ ގްރީން ސްޓްރީޓާ ވާދަކޮށް 0-1 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އީގަލްސް އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ.

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގަ މީގެ ކުރިން ރަސްކަން ކުރި މި ދެ ޓީމުގެ މެޗު ޕްރޮމޯޓްކޮށް ސަޕޯޓަރުން ވެއްދުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރުގަފަ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގާފައި ވެއެވެ. "ދި ކްލެސިކޯ" ގެ ނަން ދީގެން ޕްރޮމޯޓްކުރި މި މެޗު ބެލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނޑަށް ވަދެފައި ވެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ މެޗުތައް ބެލުމަށް ވަންނަ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމް އާއި ކްލަބުތަކުން ވެސް ވަނީ އާ ހިތްވަރަކާ އެކު ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތް އަތުލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ މަޑުމަޑުން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 11:28
Insanaaaa
Suzaynoooooooooo kadavaane dhw. Ma molhu hedhigen coach kuran veemaa vaanee thihen