ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 02:22
ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ކްލަބް ތަށި ޓީސީ އުފުލާލަނީ
ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ކްލަބް ތަށި ޓީސީ އުފުލާލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ކްލަބް ތަށި ޓީސީ އަށް!
 
ޓީސީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ތާރީހުގައި ކްލަބަކަށް މުބާރާތަކުން ތަށްޓެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-6 ގެ ނަތީޖާއިން ޓީސީ ވަނީ ޕޮޗިއޮންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފަ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްލަބް ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ޕޮޗިއޮންއާ ވާދަކޮށް ޓީސީން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޓީސީ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޕޮޗިއޮންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީވެސް ޓީސީންނެވެ. މި ލަނޑު 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ޓީސީ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޓީސީން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ޕޮޗިއޮން އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު 44 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖެންގް ޔޮންގް އެވެ. މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޓީސީގެ ފަރާތުން ވަރުބަލި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ގިނަ މިސްޓޭކްތަކެއްވެސް އެޓީމުގެ ފަރާތުން ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެ ފައިދާ ނަގާ ޕޮޗިއޮން އިން ވަނީ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ފައްރާހް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ.

 މި ލަނޑަށް ފަހު ޓީސީގެ ކުޅުން އިތުރަށް ގޯސްކޮށް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ގެ ބަދަލުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެވާޓް ކުޅެން އެރުމާއެކު މެޗުގެ ޓެމްޕޯއަށް ބަދަލު އައެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެން އެރިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ޓީސީން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.  ޓީސީ އަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ އަދި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ހޯދި އައްޒާމް އެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފަ އޮތުމުން ދެން ކުޅުނީ އިތުރު 15 މިނެޓުގެ ދެ ހާފެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނައުމުން ދެން ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-6 ގެ ނަތީޖާއިން ޓީސީ ވަނީ ޕޮޗިއޮންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް