އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރައީސް ދަތުރުފުޅު

ރައީސް އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިންވަނީ އެ ފަރާތް ތަކުގެ ޝަކުވާތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކޮށްފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 1 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 09:38 3,635

ރައީސް އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހް އާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

30 ޖޫންގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞޯލިހްއާއި މިނިސްޓަރ ޝާހިދްވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ ޚިޔާލު ތަކާއި ޝަކުވާތައް އަޑު އައްސަވާފައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިން ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ އުނދަގޫ ތަކާއި ގޮން ޖެހުންތައް ވެސް ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ އެ ގައުމުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް ދަސްކޮށް،ހަރުދަނާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކަށް ވުމާއި ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ފާގަތި މުސްތަގްބަލެއް ބިނާކުރާނެ ބަޔަކަށް ވުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ ޝާހިދް ވަނީ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް ޞޯލިހް އާއި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު "ބޮޓެނިސްޓް ގާރޑެން" އަށް ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް