ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 15:23
ޓީސީގެ ކޯޗު ނިޒާމް (ކ) އަދި ޕޮޗިއޮންގެ ކޯޗު ކިމް ޔަންގް
ޓީސީގެ ކޯޗު ނިޒާމް (ކ) އަދި ޕޮޗިއޮންގެ ކޯޗު ކިމް ޔަންގް
ގޫގުލް
ޝައިހްކަމާލް ކަޕްގެ ފައިނަލް
މަސައްކަތް ކުރާނީ ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވާ ފަދަ ނަތީޖާއަކަށް: ނިޒާމްބެ
 
ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރެވުމުން ތަށިވެސް ގެންދަން ބޭނުން: ކިމް ޔަންގް
 
ޓީސީ ނިކުންނާނީ ޕޮޗިއޮންގެ ކުޅުން ހަލާކުކޮށްލުމަށް
 
މަސައްކަތް ކުރާނީ ދިވެހިން ފަހުރުވެރިވާ ފަދަ ނަތީޖާއެއް ގެނައުމަށް: ނިޒާމްބެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިޔަށްދާ ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެން އެފްސީގެ ކޯޗު ވެސް ބޭނުންވަނީ މުބާރާތުގެ ތަށި ހިފައިގެން ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް ގޮވައިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ޓާގެޓަކީ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ރާއްޖެއަށް ތަށި ހިފައިގެން އައުން ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ ޕޮޗިއޮންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗަކީ އެހެން ހުރިހާ މެޗުތަކަށް ވުރެ ތަފާތު އަދި އުނދަގޫ މެޗަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް "ޓީސީން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެން ދެންވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ދިވެހި ފަހުރުވެރިވާ ފަދަ ނަތީޖާއެއް ގެނައުމަށް" ކަމަށެވެ.

ސައުތް ކޮރެއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕޮޗިއޮންއާ ބެހޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެޓީމު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައި ވާނީ އެންމެ މޮޅު ދެ ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތީ ކަމަށާއި، އެހުރިހާ ކަމަކަށް ސަމާލުވެގެން ޓީސީ ނިކުންނާނީ ޕޮޗިއޮންގެ ކުޅުން ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕޮޗިއޮންގެ ހެޑް ކޯޗު ކިމް ޖައި ޔަންގް ބުނީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ލިބުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުމާއެކު މިހާރު ހުރިހާ ވެސް ވިސްނުމެއް ހުރީ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ހިފައިގެން ގައުމަށް ދިއުން ކަމަށެވެ.

ކިމް ބުނީ ޕޮޗިއޮން އަށް މުބާރާތް ފެށުނީ ވަރަށް އާދައިގެކޮށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގައި ވަރަށް ފަސޭހަކޮށްލި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ވަރުގަދަކަން އެނގުމާއެކު މިހާރު ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ޓީމު ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕޮޗިއޮން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޑާކާ އަބާނީ ލިމިޓެޑް އަތުން 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވިއިރު، ދެވަނަ މެޗުން އެފްސީ އަލްގާ އަތުން 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. ތިންވަނަ މެޗުން އެޓީމު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ފައިނަލުގައި އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރާ ޓީސީއާއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނައިގެ ގޮތުގައި ޕޮޗިއޮން ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ފައިނަލަށް އެޓީމު ދަތުރުކުރީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލުނުވެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިޓަގޮން އަބާނީ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެޓީމު ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން މޮޅުވެ އެއް މެޗު އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ ޑާކާ އަބާނީ އަދި އެފްސީ އަލްގާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންނެވެ. އެއްވަރުވީ ޕޮޗިއަން އަތުންނެވެ. އެޓީމު ސެމީގައި ނޭޕާލްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މަނަންގްއާ ވާދަކުރިއިރު، އެޓީމު ބަލިކޮށް ޓީސީ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްލަބް މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

ޓީސީގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެޓީވީ އެވެ. ރާއްޖެޓީވީން މިއަދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭ މި މެޗްގެ ޕްރީ ޝޯ ހަވީރު 5:00 ގައި ފަށާނެ އެވެ. މި މެޗްގެ ސްޕޮންސަރަކީ ވެލިގާ ހާޑްވެއާއެވެ. ކޯ ސްޕޮންސަރަކީ 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް