ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ކުޅިވަރު - ސާބިއާ - ރާއްޖެ

ސާބިއާއިން ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ އެހީތަކެއް!

  • ސާބިއާގައި ވޮލީ ޓީމު ކޭމްޕްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • ސާބިއާގައި ހަތަރު ވޮލީ ކޯޗެއް ތަމްރީންކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 09:38 1,724

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް (ކ) އަދި ސާބިއަން ވޮލީ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް (ވ) - ޓްވިޓަރ

ސާބިއާއިން ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ސާބިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ކުރިއެރުވުމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ގިނަ އެހީތަކެއްވެދޭން ނިންމައިފައެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގެ ކުރިން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ސާބިއާގައި ކޭމްޕްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުނުއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމެއް ޔޫރަޕްގައި ކޭމްޕްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސާބިއާގައި ވޮލީ ޓީމު ކޭމްޕް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމެއް ޔޫރަޕްގައި ކޭމްޕްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕްގައި ގައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް ޔޫރަޕްގެ މަތީފަންތީގެ ކޯޗުން އިރުޝާދު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ކުވައިތު އަދި ސާބިއާގެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ސާބިއަން ވޮލީ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކޯޗެއް އެގައުމުގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވޮލީ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތް ބަލައި، ވޮލީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާބިއަން ވޮލީ ފެޑެރޭޝަނުން ޓީމެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ވޮލީގައި އެންމެ މަތީފަންތީގައި ގުނާލެވޭ ސާބިއާގެ ދީލަތި އެހީތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް