އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮަސްޕިޓަލް

އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ތަރައްގީކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ސާމާނު ގެނެސްފި

  • ޝިޕްމެންޓްގައި ހިމެނެނީ އެމް.އާރު އައި މެޝިން އާއި ސީ ޓީ ސްކޭން މެޝިންގެ އިތުރުންވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 15:37 3,096

އައްޑޫގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޝިޕްމެންޓް ގެނައި މަތިންދާބޯޓް - ޓްވިޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ތަރައްގީކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ސާމާނު ގެނެސްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗާޓަރު ކުރި އެންޓޮނޯވް 124ގެ ފްލައިޓެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޝިޕްމެންޓްގައި ހިމެނެނީ އެމް.އާރު އައި މެޝިން އާއި ސީ ޓީ ސްކޭން މެޝިންގެ އިތުރުން ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި 2011 ވަނަ ބޭއްވި ސާކް ސަމިޓަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހިތަދޫގައި އަޅާފައިވާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މިއަހުރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ހިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް