ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - މައިކްޒް ސެލޫން

ހުޅުމާލޭގައި "މައިކްޒް" ސެލޫން ހުޅުވައިފި

  • ސެލޫންގައި ހެއަރ މޭކަޕް އަދި ބިއުޓީގެ ކުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބިގެން ދާނެ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 07:05 5,962

މައިކްޒް ސެލޫން - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި "މައިކްޒް" ސެލޫން ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ މަޝްހޫރު ހެއަރ އެންޑް މޭކްއަޕް އާޓިސްޓެއްކަމަށްވާ މީކާއިލް "މައިކް" އަހްމަދުގެ ސެލޫން އެކެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި އޭނާގެ ޕާޓްނަރަކީ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ އައިމިނަތު މައުރީނާ އެވެ.

"މައިކްޒް" ސެލޫން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މައިކް އާއި ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރ އައިމިނަތު މައުރީނާ. ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހިތިގަސް މަގުގެ 7 ނަމްބަރު ގޯޅީގައި ހުންނަ މި ސެލޫން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 އިން ރޭގަނޑު 8:30 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ސެލޫން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ.

"މައިކްޒް" ސެލޫން ތެރެ. ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ދެ ޖިންސްގެ މީހުނަށްވެސް ޚިދުމަތްދޭ މި ސެލޫންގައި ހެއަރ،މޭކަޕް އަދި ބިއުޓީގެ ކުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް މައިކް ބުންޏެވެ.

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށް ގުޅާނީ 3001818 ނަމްބަރަށެވެ.

"މައިކްޒް" ސެލޫންގެ ފޭޝަލް ރޫމް. ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް