ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގާޒީ ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުން

ޖޭއެސްސީން ގާޒީ ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ނިންމައިފި

  • އެހެން ނިންމީ ގާޒީ ނިހާންގެ މައްޗަށް އިއްވުނު ޖަލު ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން
  • ނިހާންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބަލަމުންދާނެކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވޭ
  • ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ނުކުރަން ނިންމާފަ

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 21:14 | 3,978

ގާޒީ ނިހާން ކޯޓު އަޑުއެހުމަކަށް ވައްދަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުނު މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑް ކުރި، އދ.މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހްމަދު ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

ގާޒީ ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާން ނިންމީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނިހާންއަށް ހުކުމް އިއްވީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ނުކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަނާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ އޮތީ އެކަމާމެދު އެހެން ގޮތެއް ކަނޑަނާޅާ މަޑުކުރީ އިސްނިއުފު މަރުހަލާ ނުނިމޭތީ ކަމަށެވެ. ގާޒީ ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ނިހާންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބަލަމުންދާނެކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާމިގިލީ ކޯޓު ހުޅުވައި، ކ. މާފުށީ ކޯޓުގެ ނަމުގައި އެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައެވެ. ނިހާންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، މާމިގިލީ ކޯޓުގެ ލެޕްޓޮޕެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގާޒީ ނިހާން ކޯޓު އަމުރެއް ޑައުންލޯޑްކުރިކަން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައިކަން ވެސް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.