އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ކުޅިވަރު - ރަފައެލް ބެނިތޭޒް

ބެނިތޭޒް ނިއުކާސަލް ދޫކޮށްލައިފި

  • ބެނިތޭޒްގެ އެއްބަސްވުން މި މަހު 30 ގައި ހަމަވޭ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 24 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 18:59 3,622

ރަފައެލް ބެނިތޭޒް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ނިއުކާސަލްގެ ކޯޗުކަމުން ރަފާ ބެނިތޭޒް ވަކިވެއްޖެއެވެ.

ބެނިތޭޒް ކްލަބް ދޫކޮށްލިކަން ނިއުކާސަލްއިން ވެސް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކްލަބުން ވަނީ އޭނާ ކޮށްދިން ހިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނިއުކާލަސް ދޫކޮށްލަން ބެނިތޭޒް ނިންމީ އެ ކްލަބާއެކު އާ އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެންނެވެ. އޭނާ ނިއުކާސަލްއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ.

ބެނިތޭޒް ނިއުކާސަލް ދޫކޮށްލުމާއެކު، އޭނާ ހޯދުމަށް ބައެއް ކްލަބްތަކުން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ސްޕެއިން އަދި އިނގިރޭސި ކްލަބްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޔޫތު ޓީމުން 1993 ވަނަ އަހަރު ކޯޗިން ކެރިޔަރު ފެށި ބެނިތޭޒް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ އިތުރުން އިޓަލީގެ ކްލަބްތަކަށްވެސް ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައެވެ.

އެގޮތުން ބެނިތޭޒް ވަނީ ވެލެންސިއާއާއެކު ދެ ލަލީގާ އަދި އެއް ޔުއެފާ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލްއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި، އެފްއޭ ކަޕާއި، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕާއި، އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ބެނިތޭޒް ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު އަދި ނަޕޯލީއާއެކު ކޮޕަ އިޓަލިއާ އަދި އިޓާލިއަން ސުޕަކަޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ނިއުކާސަލްއާއެކު ޗެމްޕިއަންޝިޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ލަލީގާގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު 2002 ވަނަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ބެނިތޭޒް ވަނީ ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ދެ ސީޒަނެއްގައި ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް