ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ކުޅިވަރު - ސަރަހައްދީ މުބާރާތް

އަންނަ އަހަރު ސަރަހައްދީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް އެފްއޭއެމުން މަޝްވަރާކުރަނީ

  • ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތެއް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 15:31 2,131

މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް (ކ) އަދި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު - އެފްއޭއެމް

އަންނަ އަހަރު ސަރަހައްދީ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވީ، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން އަންނަ އަހަރު 16 އަހަރުން ދަށުގެ ސަރަހައްދީ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ގެންގުއްވާ ސިޔާސަތު ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ މުބާރާތެއްވެސް މިހާރު ބާއްވަނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތައް ކުރިޔަށްގެންދަން ޖެހޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ކުޅިވަރެއްގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހެނީ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެޓަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުވެސް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، 2023 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބިޑުކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީމުތައް ބިނާކުރަންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަންވެސް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވަނީ ފާހަނގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުމުރުފުރާގެ ސަރަހައްދީ މުބާރާތެއް މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކުލަބު މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ އެކެޑަމީތަކަށް ދައުވަތު ދީގެން 16 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންވިޓޭޝަނަލް ކުލަބު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް