އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އެމްއެޗް370 ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ

އެމްއެޗް 370: އޮކްސިޖަން ނުދީ ފަސިންޖަރުން މަރާލުމަށް ފަހު ޕައިލެޓުު ފްލައިޓް ވައްޓާލީ

  • ޒަހަރީ އޭނާގެ ކޯ-ޕައިލެޓު މަރާލީ ކަމަށް ބެލެވޭ
  • ފަސިންޖަރުން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ނުލިބިގެން ހޭނެތުމަށް ފަހު
  • ކެޕްޓަންގެ ގޭގައި ހުރި ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓަރއިން އިންޑިއާ ކަނޑާ ދިމާލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2019 | ބުދަ 22:32 | 166,833

މެލޭޝިއަން އެއަރލައިންސް އިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބޮއިންގެ 777 މަރުކާގެ ފްލައިޓެއް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން މެލޭޝިއާއިން ޗައިނާގެ ބެއިޖިންއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު އެމްއެޗް 370 ފްލައިޓްގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންނަށް އޮކްސިޖަން ނުދީ މަރާލުމަށް ފަހު، ފްލައިޓް ދުއްވަން އިން ޕައިލެޓު ގަސްތުގައި ކަނޑަށް ފްލައިޓް ވައްޓާލީކަމަށް މާހިރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ހާދިސާގެ މިނިވަން ތަހުގީގަކަށް ފަހު އެ ޓީމުން ނިންމާފައިވަނީ 40000 ފޫޓު މައްޗަށް ފްލައިޓް އެރުވުމަށް ފަހު ކެބިން ތެރެ ޑީޕްރެޝަރައިޒް ކޮށް، ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފްލައިޓުން ޖުމުލަ 238 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އެވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މާހިރުންނާއި ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފްލައިޓަށް ވީނުވީ ތަހުގީގުކުރަން އުޅުނު ރަސްމީ ޓީމުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ގެއްލުނު ފްލައިޓްގެ ޕައިލެޓަކީ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މެލޭޝިއަން އެއަރލައިންސްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ކެޕްޓަން ޒަހަރީ އަހްމަދު ޝާހެވެ.

ޒަހަރީގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ އިރު، އޭނާގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެޓްލާންޓިކް ނޫހާ ވާހަކަދެއްކި ޒަހަރީގެ ރައްޓިއްސަކު ވެސް ބުނެފައިވަނީ ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް މިހާރު ބެލެވެނީ އޭނާ ގަސްތުގައި ފްލައިޓް ވައްޓާލީ ކަމަށެވެ.

ދަ އެޓްލާންޓިކް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން އޭވިއާޝަން ދާއިރާގެ މާހިރެއް ކަމުގައިވާ ވިލިއަމް ލެންގްވައިޝް ބުނެފައިވަނީ، ބެލެވެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯ-ޕައިލެޓޫ ކޮކްޕިޓު ތެރޭގައި މަރާލުމަށް ފަހު، ކެބިން ޑީޕްރެޝަރައިޒް ކޮށްގެން ބާކީ ތިބި ފަސިންޖަރުން މަރާލީ ކަމަށެވެ. މިހެން ކަންކުރުމުން ފްލައިޓުގައި ތިބި މީހުން ކުޑައިރުކޮޅެއްގައި ތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ނުލިބި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ފްލައިޓުގައި ހުންނަ އޮކްސިޖަން މާސްކަތައް އެ އުސްމިނުގައި އޮޓޯއިން ވެއްޓުނު ނަމަވެސް، އެންމެ ގިނަ އިރު ވަންދެން އެ ބޭނުންކުރެވޭނީ 15 މިނިޓަށެވެ.

ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރާޑަރުތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ގޭގައި ހުރި ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓަރގައި ވެސް އޭނާ އިންޑިއާ ކަނޑަށް ފްލައިޓްގެ ތެޔޮ ހުސްވެގެން ވެއްޓޭ ގޮތަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެފްބީއައިގެ ޓީމެއްގެ ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ. ފްލައިޓް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާ އާއި ތައިލެންޑުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުންނެވެ. މިހެން ކަންކުރީ ދެ ގައުމުގެ މިލިޓަރީ ރާޑަރަށް ނާރައި ދަތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ފްލައިޓަށް ވީގޮތެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާއިރު، މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ވެސް ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ބެލެވެނީ ގަސްތުގައި ފްލައިޓްގެ ރާސްތާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަސް ފްލައިޓްގެ މަދު ބައިތަކެއް ފެނިފައިވާ އިރު، ފްލައިޓް ހޯދަން ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ ނާކާމިޔާބު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.