ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ޝާހްރުކް ހާން

އެސިޑް ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާއަރަކަށް ވެފައިވާ އަންހެންނަށް ޝާހްރުކް ޚާން އެހީވެދެނީ!

  • ވެބްސައިޓަކީ ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ހަދާފައިވާ ވެބްސައިޓެއް
  • މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވައި އެމީހުންނަށް ހިތްވަރުދިނުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 09:30 5,470

ޝާހްރުކް ޚާން - ގޫގުލް

އެސިޑްގެ ހަމަލާތައް ލިބިފައިވާ އަންހެނުންނަށް އެހީ ވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޝާހްރުކް ޚާން ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

''ފަރދަރސް ޑޭ'' އާ ދިމާކޮށް ލޯންޗްކުރި މި ވެބްސައިޓަށް ނަންދީފައި ވަނީ އޭނަގެ ބައްޕަ މީރްގެ ހަނދާނުގައެވެ. ޝާހްރުކް ޚާންގެ ބައްޕަ އަށް ކިޔަނީ މީރް ތާޖް މުހައްމަދުއެވެ.

ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްފައިވާ ކަން ޝަހްރުކް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މީރް ފައުންޑޭޝަނަކީ އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ނެޓްވޯކެއް ކަމަށެވެ. ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބައްޕައިންގެ ދުވަސް ނޫން ވަކި މޮޅު ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށް ޝާހްރުކްގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

މީރް ފައުންޑޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވައި އެ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ، ކުރިއަރުވައި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ވެބްސައިޓްގައި ވެއެވެ.

މީރް ފައުންޑޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވައި އެ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ، ކުރިއަރުވައި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ވެބްސައިޓްގައި ވެއެވެ.

އެސިޑްގެ ހަމަލާތައް ލިބިފައިވާ އަންހެނުންނަށް ޝާހްރުކް އެހީވެދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، އިންޑިއާގައި ދެވޭ އެސިޑް ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން 72 ޕަސެންޓް ހަމަލާތަކުގައި އެއް އަންހެނަކު ހިމެނެއެވެ.

އެސިޑް ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ލަކްސްމީ އަގަރްވާލްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ދަރި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން ވެސް ދަނީ ފިލްމެއް ކުޅެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް