raajjemv logo
ރާނީގެ އައު ފިލްމެއް
ރާނީގެ އެނބުރި އައުން ތަފާތު ގޮތަކަށް
 
ރާނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އެނބުރި މި އަންނަނީ ފިލްމް "ހިޗްކީ" އިން
ސަހުބާން ފަހުމީ
3,266
ކ. މާލެ |
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:52
ރާނީ މުކްރަޖީ
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑާއި ދުރުގަ ދެތިން އަހަރު ހުރުމަށް ފަހު ކުރީގަ މަޝްހޫރު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވަނީ ރާނީ މުކަރްޖީ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި އައުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ރާނީ އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށާނީ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތް މަލޯތްރާގެ  "ހިޗްކީ" ގައެވެ.  

ފިލްމުގައި ރާނީ އަދާ ކުރަނީ އަންހެނެއްގެ ގައިގަ ހުންނަ ބަލިފައެއްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުދެވިފައި ހުރުމަށް ފަހު ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ އަންހެނަކަށް ވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ރާނީ ބުނެފައިވަނީ ވިހެއުމަށް ފަހު އެނބުރި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އަންނަން ބޭނުންވީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ހަދާ ފިލްމަކަށް ކަމަށެވެ. "ހިޗްކީ" އަކީ އެފަދަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި، އެ ފިލްމުގެ ވާހަކައަކި އޭނާ ބޭނުންވި ކަހަލަ މޮޅު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

ފިލްމުގައި ރާނީ އާއި އެކު ފިރިހެން ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކާކުކަން އަދި ހާމަ ނުކުރިނަމަވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ފިރިހެން ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ ތަރި ސިދާތް މަލޯތްރާ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވެ.

މި ފިލްމުގެ މަަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް "ހިޗްކީ" ގެ ޓީމުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި އެވެ.

ރާނީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "މަރްދާނީ" އިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީވެސް އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް