ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ކުޅިވަރު - އީދު ބައިބަލާ 1440

އީދު ބައިބަލާ 1440: ސެމީ އަދި ފައިނަލް މިރޭ

  • މެޗުތައް ފަށާނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 18:29 2,261

ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އީދު ބައިބަލާ 1440" ގެ ސެމީ ފައިނަލް އަދި ފައިނަލް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރި މެޗުން ސެމީގެ މެޗުތައް އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި ނަމަވެސް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ދެޓީމު ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެގެންނެވެ. އޭރު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޭމު ނިމެން އެއް މިނެޓު 31 ސިކުންތު ބާކީ އޮތްއިރު، ގޭމް ލީޑުކުރަމުންދިޔައީ އެތެރެއިން ކުޅެމުންދިޔަ ގްރީންއިންނެވެ.

އެގޮތުން ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ސެމީގެ މެޗުތައް ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގްރީން އަދި ކުޑަހެންވޭރު ބައްދަލުކުރި މެޗު މެދުކަނޑާލި ހިސާބުންނެވެ.

ގްރީން ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ކުއާޓާގައި ދަ ގޯޅި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ކުޑަހެންވޭރު ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ކުއާޓާގައި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ކްލަބް ޓީނޭޖްއެވެ. ވީކޭ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ މީޓް ދަ އީގަލްސް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ޓީނޭޖް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ކުއާޓާގައި ކުޑަ ހެންވޭރު ލަޔަންސް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ސެމީގެ މެޗުތައް ކުޅިވަރު އެކުވެނި މެރީ ބްރައުން ފުރަގަހުގައި ކުޅޭއިރު، މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ޖަހާއިރެވެ. އަދި ސެމީގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ފައިނަލް މެޗުވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް