ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
މާލެ ޖަލު

މާލެ ޖަލުގައި އާއިލާތަކަށް ބައްދަލުކުރަން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ފަށައިފި

  • ތުއްތު ކުދިންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 18:24 | 4,001

މާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރި އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް ހާއްސަކުރި ތަނެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން އަންނައިރު ލުއި، ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

އެގޮތުން އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ގެންނަ ތުއްތު ކުދިންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބައްދަލުކުރާތަން އަލުން ފަރުމާކޮށް އެތަން ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ބައްދަލުކުރާ ތަން މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ބެލެނިވެރިއާއަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ތުއްތު ކުދިން ކުޅިވަރުކުޅެން ދޫކޮއްލާފައި ބެހެއްޓިދާނެ ތަންކޮޅަކާއެކީގައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި ޤައިދީންނަށް ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ޖަލުގައި ހުންނަ މީހާއާއި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިނައިން ތަނަވަސްކޮއްދޭން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި ޢާއިލާއާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ހީނަރުވެގެން ދިޔަ ނުދިނުމަކީ ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ދުރުކޮށް ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭން މުހިއްމު އެއްމަސައްކަތް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަންދުﷲ މުނާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަސައްކަތަކީ މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޢާސިފް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ބައެއް ޤައިދީންނާއި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވިސްނުމަށް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ޖަލުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ''ޖަލު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2019'' ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަން ކަމުގައި ބަލައިގަނެ އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.