އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - ހައި ކޯޓް

ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރުން ކުރިން ވެސް ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ: ހައި ކޯޓް

  • ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރުން ޝަރީއަތުގައި ކުރިންވެސް ބައިވެރިވަމުން އާދޭ
  • އެ ގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 11:32 2,198

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓް - ގޫގުލް

ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޝަރީއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ހުކުމްކުރެއްވުމަކީ ކުރިން ވެސް އޮންނަ އުސޫލެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ހައި ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޯޓުގައި ޙުކުމެއް ކުރަން ޖެހޭ ޝަރީޢަތެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ޝަރީއަތެއްގައި ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެ ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ފައިޞަލާކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވިއަސް، މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ދަންނަވައި، އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި ނަމަ، އެ ޝަރީޢަތެއް ނިންމެވުމަށް ބާއްވާ ޙުކުމްކުރުމުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހައި ކޯޓުން މި ގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ އުސޫލްގެ ދަށުން ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހައި ކޯޓުން މި ފަދަ ބަޔާނެއް ނެރެފައި ވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ޗުއްޓީއެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ނިކުމެވަޑައިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ބާތިލްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް