ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ޓީޓީއެމް

ޓީޓީއެމްގެ ޓްރެވަލް ސަމިޓް ފަށައިފި

  • ސަމިޓްގައި 200 ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 12:36 2,370

ޓީޓީއެމްގެ ޓްރެވަލް ސަމިޓްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޓްރެވަލް ސަމިޓް ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މި ސަމިޓް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ފަށާފައިވާއިރު މި ސަމިޓްގައި 200 ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޓީޓީއެމް ޓްރެވަލް ސަމިޓް 2019ގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރޮފެޝަނަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޓީޓީއެމް ޓްރެވަލް ސަމިޓްގައި މި ފަހަރު އަލިއަޅުވާލާފައި ވަނީ "ޓްރެވެލް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެނަލިޓިކްސް" އަށެވެ. މި ސަމިޓް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބް މުހައްމަދު ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މި ސަމިޓްގައި ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް ވެސް ވަނީ ޕްރެޒްންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ.

މި މަހުގެ 11 އިން 13 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޓީޓީއެމް ފެއަރގެ ތެރެއިން ޕްރީޝެޑިއުލް މީޓިންގްތަކާއި ގާލާ ނައިޓް ވެސް ބާއްވާނެއެވެ. ޓީޓީއެމް ފެއަރގައި ޓްރެވެލް އެޖެންޓުންނާއި، ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ ބައިވެރިވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމްއާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބައިވެރިން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ވެސް ޓީޓީއެމް ވެފައި ވަނީ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ކޮމިއުނިޓީގައި އަދި މި ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރުން އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުކޮށްލަން ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށެވެ.

ޓީޓީއެމްގެ އަމާޒަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް ދެ މިލިއަނަށް ހެދުމެވެ.

މިއީ ޓީޓީއެމް ބާއްވާ ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް