ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

ކޮމިޓީތަކުގެ މެޖޯރިޓީވެސް އެމްޑީޕީއަށް

  • މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތަކުގެ އަދަދު 17 އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
  • 132 ސްލޮޓް އެމްޑީޕީއަށް ދޭން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 9 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 23:27 | 5,490

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެޖޯރިޓީވެސް ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕިއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް އުފެއްދި ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އާދީއްތަދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން ނެގުމުގައި 132 ސްލޮޓެއް އެމްޑީޕީއަށް ދޭން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ވަިނިއެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ 132 ސްލޮޓް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމަށްފަހު، ބާކީވާ 30 ސްލޮޓް އެހެން ޕާޓީތަކައް ދިނުމަށެވެ.

މަޖިލީހުގައި ކުރިން 13 ކޮމިޓީ އޮންނައިރު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީން ވަނީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އަދަދު 13 އިން 17 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް އުފެއްދި ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ 17 ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން "ޓޫފޯވަން" ކޮމިޓީ ފިޔަވާ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަށް 11 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް 176 ޖާގަ ލިބޭކަމަށްވެސް އެ ކަރުދާހުގައި ވެއެވެ.

ކޮމިޓީތަކައް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީއިން 65 ގޮނޑި އާއި އެކު މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދާފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީއަށް ކޮމިޓީތަކުން 132 ޖާގަ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން 11 މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން އެމްޑީޕީއަށް 8 ނުވަތަ 9 ޖާގަ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ފިޔަވާ އިތުރު ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީތަކައް ބެހިގެންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ފަސް މެމްބަރުންނަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނީ ދިހަ ކޮމިޓީން ކަމަށްވާއިރު، އެ ދިހަ ކޮމިޓީގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ހިމެނޭނީ އެންމެ މެމްބަރެކެއެވެ.

މައިނޯރިޓީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ތިން މެމްބަރުންނަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނީ 6 ކޮމިޓީން ކަމަށްވާއިރު،އެއީ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން އެންމެ ޖާގައެކެވެ. ދެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްވެގެންދާ އެމްޑީއޭއަށް ހަތަރު ކޮމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބިގެންދާއިރު، ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި ތިއްބަވާނީ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރެކެވެ.

މިނިވަން ހަތް މެމްބަރުންނަށް 14 ކޮމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބިގެންދާއިރު، އެއިން ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބޭނީ މިނިވަން އެންމެ މެމްބަރަކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުވެސް މިހާރު އޮތް ގޮތުން ލިބިގެންދާނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.