ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - ބޮއިންގ ކުންފުނި

އަޒަރުބައިޖާނުގެ އެއަރލައިން އިން ބޮއިންގއާ އެކު ހަދާފައިވާ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި

  • ކޮންޓްރެކްޓް ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ސަބަބުތަކަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 5 ޖޫން 2019 | ބުދަ 08:48 4,296

އަޒަރުބައިޖާން އެއަރލައިންގެ ބޯޓެއް - އަޒަރުބައިޖާން އެއަރލައިން

އަޒަރުބައިޖާނުގެ އެއަރލަ އިން އިން ބޮއިންގ ކުންފުންޏާ އެކު ހަދާފައިވާ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

އަޒަރުބައިޖާން އެއަރލައިނުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނީ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ބޮއިންގ 737 މެކްސް މަރުކާގެ 10 މަތިންދާބޯޓު ގަތުމަށް ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެވެ.

އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް އަޒަރުބައިޖާނުގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ސަބަބުތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ބޮއިންގ ކުންފުނީގެ އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު މަތިންދާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ބޮއިންގ 737 މެކްސް މަރުކާގެ ދެ ބޯޓެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއަށް ފަހު އެއަރލައިންތަކުން ވަނީ އެ މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އެ މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އުފެއްދުމަށް ވެސް މިހާރު ބޮއިންގ ކުންފުންޏަށް އޯޑަރެއް ނުލިބެއެވެ.

ބޮއިންގ 737 މެކްސް މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ބޯޓުގެ މައްސަލައަކުން ކަމަށް ގިނަ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް