ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - އަލީ ސިނާން

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް ސިނާން އައްޔަން ކުރުމުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން!

  • މަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހު
  • ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރުމަށް ވެސް ފޮނުވި
  • ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ބޯޑް މެންބަރުކަން ކުރެއްވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 14:57 10,633

ސިނާން އަލީ - އާކައިވް

ސަން މީޑީއާ ގްރޫޕުގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވި ސިނާން އަލީ އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އެމްޓީސީސގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ދެ ފަހަރަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ސިނާން އެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑުގައި ހުންނަވިކޮށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އޭނާ ވަނީ ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަން ކަމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ތިން ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިއެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ވެސް އައްޔަންކުރިއެވެ. އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ އަަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. އެ ފަހަރު އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނިސްބަތްވާ އެމްޑީ އާއި ޕީޕީއެމްއާ ދެމެދު އުފެދުނު މައްސަލަތަކުގައެވެ.

ސިނާނަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަަދު ސިޔާމްއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ސަން އޮންލައިން އުފެއްދެވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައި އެތަނުގެ ސީއީއޯކަން ވެސް ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ޖެހުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ސިނާން މިހާރު ވަނީ ވަން އޮންލައިންގެ ނަމުގައި އާ އޮންލައިން ނޫހެއް އުފައްދަވާފައެވެ.

ސިނާންގެ ބަދު އަޙްލާގީ މައްސަލައެއް ވެސް މީގެ ކުރިން ފެންމަތިވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިނާން ބަދު އަޙުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަންހެންކުދިން އޮފީހަށް ގެންގޮސް ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގާ ކަމަށް އޭރު ތުހުމަތުކުރެވުނެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވަނީ 2013 ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގުކޮށް ނިންމައި ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވެސް ސިނާން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މި ސަރުކާރުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިސް ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ސިނާން އެ މަގާމަށް އައީ ކޮން ޕާޓީއެއްގެ ސްލޮޓްގައި ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވެފައިވާ މީހަކު އިސް މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރުމުން ބައެއް މީހުން ދަނީ މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ''ޒީރޯ ޓްލެރެންސް'' އާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ސިނާން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑު ކިޔަމުން މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި ބުނީ، ބަދަލުވީ ހަމައެކަނީ ރައީސުން ކަމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ބަދަލު ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް