އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އިޖްތިމާއީ ރައްކައުތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ވައުދަކީ ރައީސް ސާލިޚުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައުދެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:58 3,198

ހައުސިން މިނިސްޓަރ އާތިފާ ޝަކޫރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ - ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ

މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލު ވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރ އާތިފާ ޝަކޫރާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ވައުދަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޚުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައުދެކެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހައުސިން ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި މި ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރު ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިޚު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް