ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ: ބޮންޑޭ

  • ބައެއް ވަޒީރުން މެމްބަރުންނަށް ގުޅުއްވައިި ބިރުދައްކަމުންގެންދާކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައި

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:39 8,846

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ވަޒީރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ކަނޑައެޅުމަށް ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓާއި ދިމާކޮށް، ބައެއް ވަޒީރުން މެމްބަރުންނަށް ގުޅުއްވައިި ބިރުދައްކަމުންގެންދާ ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މީކައިލް ނަސީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާއި ގުޅިގެން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ނުފޫޒް ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މީކައިލްގެ ޓުވީޓްގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބިރުގަނެއޭ ބުނަންޖެހުނީ އެސްއޯ ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ބިރުގަނެއޭ ބުނަންޖެހެނީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްކަން ނޭނގޭ ހާލު، މަޖިލީސް ވޯޓަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް ގުޅާ ވަޒީރު ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށް މީކައިލްގެ ޓުވީޓްގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ވަޒީރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް މީކައިލް ތުހުމަތުކުރެއްވިއިރު، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އީވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވަޒީރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ބުނާ ގޮތަށް ވޯޓު ދީގެން ކަމަށް ބުނުމަކީ ހަޑި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލު ކުރީ އެ އަޑު އަހަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށާއި އެހެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މެމްބަރުން ސިހިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް އީވާ ކުރެއްވި އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހޫދަށް ސުވާލު ކުރުމުން، އޭނާ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވިއެވެ.

އީވާ އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ވަޒީރުން ވެސް އެ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވަނިކޮށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ފަސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފާ ދެމެދުގައެވެ.

އާ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ 65 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ބައެއް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ އެބޭފުޅަކު ތާއިދު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓުންގެ މެދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ވެސް ދަނީ ރައްދު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް