ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 13:29
ޓީރެކްސްއާ ކިންގްސް ބީސީ ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީރެކްސްއާ ކިންގްސް ބީސީ ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން
މިހާރު
ބާސްކެޓް
އެމްބީއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް ހޯދައިފި
ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ
ދެ ޓީމުގެ މީ ތިން ވަނަ ކުރިމަތިލުން

ތިން ވަނަ އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް ބީސީ ހޯދައިފިއެވެ.

 

ޓީރެކްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މުޅިން އަލަށް ބާސްކެޓް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރި ކިންގްސް ބީސީގެ މައްޗަށް 88-75 ޕޮއިންޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.


ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު 24-18 ޕޮއިންޓުން ލީޑުގައި އޮތީ ކިންގްސް ބީސީއެވެ.

 

ކިންގްސް ބީސީއަކީ ބާސްކެޓަށް މުޅިން އާވިޔަސް އެޓީމުގައި ތިބީ ބާސްކެޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިން ތަކެކެވެ.

 

އެގޮތުން ކުރިން ރެޑްލައިނުން ފެނުނު މުހައްމަދު ޒިލާލާއި އަހުމަދު އަފްޝަން ރަޝާދު އަދި މުހައްމަދު ފިރާޝް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

ދެ ވަނަ ކުއާޓަރު ފަށައިގެން ޓީރެކްސް އިން ލީޑު ނެގިއެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ކުއާޓަރު ނިންމާލީ ވެސް ޓީރެކްސް ލީޑުގައި އޮވެ އެވެ.

 

ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ މެޗުގައި ކިންގްސް ބީސީއަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވީ އެޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ ފައުލް ހަމަވުމުގެ ބިރާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ.

 

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ ކިންގްސްގެ ޒިލާލާއި ރިޝްފާން ރަޝީދާއި ފިރާޝާއި ޓީރެކްސްގެ ޒަބީރު އަދި ދަ ބައުސްގެ އިބްރާހިމް ނަސީމެވެ.

 

މި މުބާރާތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ޓީމު ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގެ މެޗުން ޓީރެކްސް މޮޅުވީ 81-74 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗު ޓީރެކްސް ކާމިޔާބުކުރީ 78-67 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

 

ބާސްކެޓުގެ ދުނިޔެއަށް އަލަށް ނުކުތް ކިންގްސް ބީސީ އަކީ ކުރީގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު (އިއްބެ) އާއި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ރިޝާދު އިސްކޮށް ތިބެގެން އުފެއްދި ޓީމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް