ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖިންސީ ވިޔަފާރި ކުރާ ނެޓް ވޯކް

ޖިންސީ ވިޔަފާރި ކުރާ ނެޓް ވޯކެއްގެ އަތްދަށުން 50 ކުދިން ސަލާމަތް ވެއްޖެ

  • ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެ ސައިޓްގެ މައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މޮންޓްރީ ސަލަންގަމް

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 24 މެއި 2019 | ހުކުރު 09:31 30,368

އިންތަޕޯލް: ތުހުމަތަށް ނުވަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ - ބީބީސީ

ޖިންސީ ވިޔަފާރި ކުރާ ނެޓް ވޯކެއްގެ އަތްދަށުން 50 ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކޮށް، އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ނުވަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިންޓަރޕޯލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ތައިލެންޑު، އޮސްޓްރޭލިއާ، ޔޫއެސްގެ އިތުރުން އިތުރު އެހެން ގައުމު ތަކުންނެވެ.

އިންޓަޕޯލް އިން މި ތަހުގީގު ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އޮޕަރޭޝަން ބްލެކްވިސްޓް (ޑަބްލިއު.އާރު.އައި.އެސް.ޓީ) ގެ ނަމުގައި "ޑާރކް ވެބް" ކިޔާ ސައިޓަކަށް ފޯކަސްކޮށްގެންނެވެ. މި ސައިޓް ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ސައިޓްގެ ޝިކާރައަކަށް 100 އަށްވުރެން ގިނަ ކުދިން ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ކުދިންތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލުހުންނަށް މިކަމަށް ޝައްކުވީ އުމުރުން 13 އަހަރުން ދަށުގެ 11 ކުދިންނާއި ޖިންސީ ގުޅުންތައް ހިނގުމަށްފަހު އެ ކުދިންގެ މޫނުގައި މާސްކު އަޅާ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހިސާބުންނެވެ.

"ޑާރކްވެބް" އިންޓަނެޓަކީ އާންމުގޮތެއްގައި މީހުންނަށް އެހާފަސޭހައިން ވަދެވޭ ސައިޓަކަށް ނުވާއިރު އެމެރިކާގެ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ މި ސައިޓްގެ އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯދާފައެވެ. މި ސައިޓަގއި އެކަމާއި ގުޅޭ އެތައް ވީޑިއޯތަކަކާއި ފޮތޯތަކެއް ހިމެނެއެވެ. ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އާ ފޮޓޯތައް އަޕްލޯޑްކޮށް ނުހަމަ ގުޅުންތައް ހިންގާ ފައިވާ ކުދިންގެ މޫނުގައި މާސްކު އަޅުވާފައި ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ކަމާގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މި ސައިޓްގެ މައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މޮންޓްރީ ސަލަންގަމް ތައިލެންޑުން ނެވެ. ސަލަންގަން ވަނީ އޭނަގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކުއްޖަކާއި އެކު ނަހަމަ ގުޅުން ހިންގައިގެން 146 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިސައިޓްގެ އޭޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ކަމަށްވާ ރޮއިޗާ ޓޮކްޕުޓްގާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް 51 ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ 40 އަހަރަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ސަލަންގަން ވަނީ އޭނަގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކުއްޖަކާއި އެކު ނަހަމަ ގުޅުން ހިންގައިގެން 146 އަހަރަށްޖަލަށް ލާފައެވެ.

މީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބެހުނު މައްސަލައެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ހުކުމް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ .

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް