އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

މޭ މަހުގެ ފަހުން ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެޗްޕީއޭ

  • ގަވާއިދާ ހިލާފު ވެއްޖެ ނަމަ 10 ގުނައިން ޖޫރިމަނާކުރާނެ
  • ސިނގިރޭޓްް ވިއްކޭނީ މަދުވެގެން 20 ސިނގިރޭޓް ހިމެނޭ ފޮށްޓެއް
  • ހުއްދަތައް ހިފެހެއްޓުން ވެސް ހިމެނޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 22 މެއި 2019 | ބުދަ 17:48 8,397

ދުންފަތުގެެ ބާވަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭބަލް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޭ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ވަކިން ސިނގިރޭޓް، ބިޑި ވިއްކާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މޭ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ވަކިން ސިނގިރޭޓާއި ބިޑި ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ކަން ހަނދާންކޮށްދީ، އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ "ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް، ލޭބަލް ޖެހުމާ ބެހޭ ގަވައިދު" ގެ މަޤްސަދަކީ ކުޑަކުދިންނާއި، އަދި ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރަން ފެށުމުން ދުރުހެލިކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން އަދި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އިސްތިހާރުކުރުން ކުޑަކުރުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުތައް

  • ސިނގިރޭޓްް: މަދުވެގެން 20 ސިނގިރޭޓް ހިމެނޭ ފޮށްޓެއް
  • ބިޑި: މަދުވެގެން 50 ބިޑި ހިމެނޭ ފޮށްޓެއް ނުވަތަ ބޮނޑިއެއް
  • ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް: މަދުވެގެން 30 ގްރާމް ހިމެނޭ ގޮތަށް

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، އެ ގަވައިދުގައިވާ ކަމަކާއި ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި މުދަލެއްގެ އަގާއި، އޭގެ ޓެކުހާއި، އެހެނިހެން ފީތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 10 ގުނަ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، އިތުރަށް 5000ރ.، ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، 10،000ރ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް 20،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ވަނީ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ދުންފަތް މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމާއި ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުންފަތުގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލްކުރުމުގައި އެޗްޕީއޭއިންއާއްމު ކޮށްފައިވާސިއްހަތުގެ އިންޒާރުތަކާ މަންޒަރުތައް ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް