ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން

ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމަށް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފި

  • އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކުރީ 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 މެއި 2019 | ބުދަ 14:52 10,375

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާއެކު ސޮއި ކުރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާއެކު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރ(ސީއީއޯ) ހަސަން ޝާހުއެވެ.

އެމްޓީސީއިން ސޮއި ކުރި ހަތަރު ރަށަކީ:

1.ހދ. ހަނިމާދޫ: 46،799،227.79ރ.

ރ.ދުވާފަރު: 28،251،542.52ރ.

ރ. އުނގޫފާރު: 19،399،771.26ރ.

ލ.ފޮނަދޫ: 25،576،576.53ރ.

މިއަދު ބޭއްވި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މި ހަތަރު ރަށާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 240 ދުވަސް(8 މަސް) ދުވަހުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާއި އެމްޓީސީސީއިން ހަވާލު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހަތަރު ރަށުގެ ތެރެއިން ލ. ފޮނަދޫއާއި އުނގޫފާރު އަދި ހަނިމާދޫގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމްއާރުޑީސީގެ ދަށުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމްއާރުޑީސީ އުވާލުމާއި ގުޅިގެން އޭރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ވޯކް(ޕީޑަބްލިއުއެސް)ގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ދުވާފަރުގެ މަސައްކަތް އޭރު ވެސް ކޮށްފައިވަނީ ޕީޑަބްލިއުއެސްގެ ދަށުންނެވެ. މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުރަމުން ދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވަނީ އަލަށް އުފެއްދި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝާނާ ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ހަތަރު ރަށުގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި "ސައިޑް ވޯކްސް" ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް