ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ނުދައްކާ ހުރި ވާހަކަތަކެއް އަކްރަމް ތިލަ ކޮށްދެއްވައިފި

  • މުވައްޒަފުން ހައިޖެކްކޮށް، ވަޅިން ބިރު ދައްކައި ފައިސާ ވެސް ހުށަހެޅި
  • ރަސްމީ ނަތީޖާގެ ކުރިން ކޮޓަރިއެއްގައި ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން ތިބި
  • މެމްބަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނީ އެ ސަބަބާ ހުރެ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 22 މެއި 2019 | ބުދަ 00:11 63,644

އީސީގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމާ ދޭތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެންބަރުން ކޮޓަރިއެއް ތެރޭގައި ހަތަރު ދުވަހު ތިބެން ޖެހެނު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އީސީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން "ހައިޖެކްކޮށްގެން" އެކި ދިމަދިމާލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބިން ހަތަރު ދުވަސް. ކޮމިޝަންގެ އެ އިންނަ ރޫމެއް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބިން ހަތަރުދުވަސް ވަންދެން," އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ދުވަސްތަކުގައި ވޯޓް ކަރުދާސްތައް އީސީގައި ހުރުމުން ފުލުހުން އެ އިމާރާތުގައި ފޯރި މަރަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި ފުލުހުންނަށް އެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ކޮޓަރި އެނގޭނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮޓަރި ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ކޮޓަރިއަކަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުން ވަދެ އެބޭފުޅުން ހޯދަން އުޅުނުކަން އަކްރަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ދުވަސްވަރު އެ ވާހަކަ ނުދެއްކެވީ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ނުތަނަވަސް ކަމެއް ނުދިނުމަށް ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންލީ ވޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް ގެނެސްދެވުނީ އީސީގެ ފަސް މެންބަރުން އެކައްޗެއް ކިޔައި އީސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކުގައި ތިބުމުން ކަމަށެވެ.

އީސީގެ މުވައްޒަފުންނަނަށް ހެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު އެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ގުޅައި، ވަކިން ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންގޮސް ބިރު ދައްކައި ބަޔާން ނަގާފައި ހުރި ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހުށަހަޅައިގެން ބަޔާން ނަގަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އީސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޅިން ބިރުދެއްކި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އީސީގެ މެންބަރުންނަށް އޭރު ބިރުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހުނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ދުވަސް ތަކުގައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ގޭ ދޮރުމަތީ އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ހަތް މީހުން ތިބޭ ކަމަށާއި ފުލުހުންނަށް ގުޅުމުން ބުނަނީ އެއީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުން ކަމަށް ބުނާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބެއް ނިމިގެން ދިޔައިރު، ފުލުހުން ސެކިއުރިޓީ ދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ލެވެލްއަށް ސެކިއުރިޓީ ނުބަލަހައްޓާ ކަމަށެވެ. ސިފައިންގެ ހަށިފާރަވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ވެސް އިންތިހާބުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ދިމާވި ކަންތައްތަކަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް އައި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި އެންމެ ބިރުވެރި ނާމާން ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް