ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

ބައި ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންނާ އެކު އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީއަކަށް އެމްޑީޕީ

  • އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 54،302
  • ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ އަދަދު ވަނީ 38،000 ވެއްޓިފައި
  • 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 މެއި 2019 | އަންގާރަ 00:15 28,302

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީއާއެކު އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އުފާފާޅު ކުރަނީ - ސަން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީއަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ވެއްޖެއެވެ.

ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކަމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފެވެ. އީސީއިން ހާމަކުރި އަދަދުތަކާއެކު މިހާރު އޮތް ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވަނީ އެންމެ ދެ ޕާޓީއަށެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީއާއި ޕީޕީއެމް އެކަންޏެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ބައި ލައްކައަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާއިރު، ކުރިން އެންމެ މެމްބަރުންގެ ގިނަ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ވަނީ 38،000 ވެއްޓިފައެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

1. ޑީއާރުޕީ: 2،870 މެމްބަރުން،

2. އެމްޑީޕީ: 54،302 މެމްބަރުން،

3. އަދާލަތު ޕާޓީ: 6،253 މެމްބަރުން،

4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ: 9،335މެމްބަރުން،

5. ޕީޕީއެމް: 38،020 މެމްބަރުން،

6. އެމްޑީއޭ: 8،712 މެމްބަރުން،،

7. ލޭބަރ ޕާޓީ: 2،686މެމްބަރުން،

8. އެމްޓީޑީ: 3،675 މެމްބަރުން،، އަދި

9. ޕީއެންސީ: 3084 މެމްބަރުން،

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަދެފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ. އީސީއިން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މެއި މަހާ ހަމައަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް 35،000 ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ އެ ޕާޓީއެއްގައި 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވާ ނަމައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އީސީން ފައިސާ ދޫކުރީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް، ޖޭޕީ، އަދި އެމްޑީއޭއަށެވެ. އަދި މި އަހަރު ވެސް އެކަމިޝަނުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ އެ ހަތަރު ޕާޓީ އެކަންޏެވެ.

އީސީއިން ބުނީ މިއަހަރު 10،000 ހިމެނުނު ހަތަރު ޕާޓީ އަކީ ނޮވެމްބަރު މަހާއި ހަމައަށް އެއަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަވި ހަތަރު ޕާޓީކަމަށް ވާތީއެވެ.އީސީން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން މިއަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް