ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ގޭގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް، ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭ ގޮތަށް މާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރޭ: ފުލުހުން

  • ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ބައެއް ގޭގޭގައި ދަގަނޑު ދޮރު ހަރުކޮށްފައިހުރޭ
  • ކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
  • ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރި 345 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 16:47 61,258

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފަރިކުރަމުންދަނިކޮށް ފުލުހުން އަތުލައިގަތް ބައެއް މީހުންނާއި ތަކެތި - ޕޮލިސް

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ގޭގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ އެކު ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެޑް އޮފް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އަހުމަދު ޝާކިރު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މާލޭގެ ތިން ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތިން ގެ ބަލާ ފާސްކުރި އިރު އެ ގެތަކުގައި ހަމައެކަނި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި، އެއާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޝާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމަށް ފަހު، އެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި، އެ ބޭނުންކުރާނެ ތަނާއި އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށާއި، އެ ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމަށް ޝާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މާލޭގައި އެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ދާއިރު، އެ ގޭގެޔަށް ފުލުހުން ވަނުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން، ގޭގޭގެ ދޮރުގައި ބޮޑެތި ދަގަނޑު ފިލާ ހަރުކޮށް، ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށް ޝާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން ރެއިޑްކުރި ތިން ގޭގައި ވެސް އެގޮތަށް ދަގަނޑު ފިލާ ހަރުކޮށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ޝާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން އެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާނެކަން.

ފުލުހުން ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 22 ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި 3482 މީހަކު ހުއްޓުވައި ސުވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރި 345 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑަލްކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޖުމްލަ 394 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 111 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް