އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - އެންޓިކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އޭސީސީއިން ފުލުހަށް!

  • އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް 1.4 މިލިއަނަށް އަރާ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 09:15 3,983

އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އެންޓި ކަރަޕްޝަންސް ކަމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވީ އޭގައި ޖިނާއީ އެހެން ކުށްތަކެއް ހުރުމުންނާއި އެ ރިޕޯޓުގައި ހުރި ސުވާލު ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭތީ އެކަމިޝަނަށް ގާނޫނީ ޗެލެންޖަކަށް އެމައްސަލަ ދިމާވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަހުގީގެއް ހިންގުމުގެ ބާރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުން އެކަމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާތީ ކަމަށް މުއައްވިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިނާއީ އެހެން ކުށްތަކެއް އޭގައި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް މަނީ ލޯންޑަރިން، ފޯޖް ކުރުން ކަހަލަ. އެރިޕޯޓުގައި ސުވާލު ކުރަން ބޭނުން ވާ މީހުން އެބަހުރި. އެކަމަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭތީ އެމީހުން ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ގާނޫނީ ޗެލެންޖަކަށް.

އޭސީސީއިން ނެރުނު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގައި، ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގުތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކޯޓުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އަދީބާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ހިންގިއިރު އެތަނުގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޝަރީއަތް ހިންގައި ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ވަނީ ތަހުގީގަށް ހާޒިރު ނުވެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭތީ އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ މީހުން ގެންނަން އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ވެސް ނެރެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ނަން އިންޓަޕޯލްގެ ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވަނީ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ބަޔާންތައް ނަގާފައިވާތީ އިތުރަށް އެ މީހުންގެ ރެޑް ނޯޓިސް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ތަނެއް ނެތުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ އެމީހުން ދިރިއުޅޭ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސް އެމީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށްގެންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް އަައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ޝަރީއަތް ފެށުމަށް ޗިޓު ފޮނުވުމަށް އޭނާ ރާއްޖޭގައި ނޫޅުއްވާތީ ހަވާލުކުރެވޭގޮތް ނުވެފައިވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުއައްވިޒު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ރިޕޯޓް އެކަމިޝަނުން ފޮނުވާލި ކަމުގައި ވިއަސް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ އެހީ ފުލުހުންނަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގިއިރު އޭގެ އަގު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް އޭސީސީއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ. ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާއިރުއޭސީސީއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުން ހާމަ ވަނީ ޓްރާންސްފަރ އަދި ޗެކްގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާ އެކަންޏެވެ. ނަގުދު ފައިސާ ހޭދަކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް އެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް