ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ސާވިސް ނަމްބަރު ޖަހަން ފަށައިފި

  • އެކަން ކުރީ ފުލުހުން ޒިންމާދާ ކުރުވަން

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 08:55 2,963

ފުލުހެއްގެ ޔުނީފޯމުގައި އާންމު ނަމާއި ސާވިސް ނަމްބަރު - ޕޮލިސް

ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް، އާންމުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ސާވިސް ނަމްބަރު ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ސާވިސް ނަމްބަރު ޖަހަން ފެށިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ސާވިސް ނަމްބަރާއި އާންމު ނަން ފެންނާނެ ގޮތަށް ފުލުހަކު ޔުނީފޯމު ލައިގެން ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ އާންމު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ފޮޓޯ ޓްވީޓު ކުރައްވަމުން ހަމީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކުރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޅި، ކުޑަ ނަމަވެސް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި އުޅޭ މީހުންނަކީ ކާކު ކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު އަދާކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރަން ނުކުންނަ ފުލުހުންގެ ނަން ޔުނީފޯމުގައި ނުހުންނަ މައްސަލައަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރު ބޭނުންކޮށް، މީހުންނަށް އަނިޔާކުރިޔަސް، އެ ފުލުހަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމަށް ދަތިވެފައި ވަނީ އެ ފުލުހުންގެ ނަން ނުވަތަ ސާވިސް ނަމްބަރު ޔުނީފޯމުގައި ނުހުންނަ މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް