ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފޮރިން މިސްޓްރީ

ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ސާފުކޮށްދޭން ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ

  • އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އެފަދަ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 00:52 19,808

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްޖެ އިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު - ޓްވިޓަރ

އައިއެސް ޖަމާޢަތާއި ބައިވެރިވާން ސްރީލަންކާ މަގުން ސީރިއާއަށް ދިވެހިންދާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ މަހޭޝް ސެނަނަޔަކަ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން މުހައްމަދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗަނަލަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާ އެކު ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައި ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އަދި އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވާނީ ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވާފައި ކަމަށެވެ.

އަދި މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ކަމަށް މިހާތަނަށް ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިނުވަނީސް، ކަމުގެ ހަޤީގަތް އޮޅިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް އަދި ދިވެހިންނާ މެދު ނަފްރަތު އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް ޒިންމާދާރުކަންކުޑަކޮށް މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކާފައި ވާތީ ކަމުގެ ހަގީގަތް އެނގޭނެ ގޮތަށް ރަސްމީ ބަޔާނެއް ނެރެދިނުމަށް ވެސް ސްރީލަންކާ ސަރުކަރުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައި ކަމަށެވެ.

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ދާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ. އަދި ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކީ ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުން މިންޖުވެގެންވާ ސަރަހައްދަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކައި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ލަންކާގައި މިފަދަ ހާލަތެއް އޮއްވާ ދިވެހިންނާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ލަންކާގެ އިސްވެރިއަކު ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް