ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޝާހިދުގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ ދައްކާލުމުން އަސްލުމީހާ އޮޅިއްޖެ

  • އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ޝާހިދު ލިޔެފައިވަނީ "ޓްވައިނިންގ"

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 20:54 8,484

ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ޝާހިދު ކަޕޫރު ވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ "މެޑަމް ޓުސައުޑްސް" ގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އޭނާގެ ސްޓެޗޫ ދައްކާލާފައެވެ.

ޝާހިދު ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މި ސްޓެޗޫއާ އެކު ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ޝާހިދު ލިޔެފައިވަނީ "ޓްވައިނިންގ" އެވެ.

ޝާހިދު ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ މި ސްޓެޗޫ އާއި އަސްލު ޝާހިދު ވެސް ފެނިގެންދަނީ ސްޓައިލިޝް ސޫޓެއްގައެވެ. އަދި އަރާފައި ވަނީ އެއްވައްތަރުގެ ބޫޓަކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޝާހިދު ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ވެސް ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގައި ސްޓްޗޫގެ އިސްތަށިކޮޅާ ކުޅޭ މަންޒަރާއި ސްޓެޗޫއާ އެކު ސެލްފީ ނަގާ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ޝާހިދު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މި ފޮޓޯތަކަށް އޭނާގެ ފޭނުންކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްތަކުގައި އަސްލު ޝާހިދު އާއި ސްޓެޗޫ ވަކިކުރަން އުނދަގޫވެފައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސްޓެޗޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްއަށް ޝާހިދު ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ސްޓެޗޫ ބަލައިލުމަށް އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްނުތަނަވަސްވެ އަދި އެކްސައިޓް ވެފައި ކަމަށެވެ.

އޭނާއަށް މަހޭޝް ބާބޫ އާއި މަހޭޝްގެ ސްޓެޗޫ އެކުގައި ފެނުމުން ވެސް އަސްލު މީހާއަކީ ކާކު ކަން ބުނެދޭން ނޭނގުނު ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝާހިދު އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައި ވަނީ މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. ނަމަވެސް ސްޓެޗޫ ދައްކާލާ ގަޑީގައި އޭނާގެ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ މިޝާ އަދި ޒައިން އޭނާއާ އެކު އެތާ ނުތިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާއާ އެކު ބައިވެރިވާނީ އަންހެނުން މީރާ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝާހިދު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ ކިއާރާ އަދްވާނީ އާއި އެކު "ކަބީރް ސިންގް" އިންނެވެ. މި ފިލްމަކީ ތެލަގޫ ހިޓް ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރީމޭކެކެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 21 ޖޫން ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް