ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - މަޖިލިސްގެ އާ އިމާރާތް

މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތް މަސައްކަތް ނިންމައި ހަވާލުކޮށްފި

  • އާ އިމާރާތް މަޖިލީހާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެޕްރީލްމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 15:28 6,594

މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މަޖިލީހާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު، މަޖިލީހާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވަނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު " ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ހުޅުވާނެ ތާރީޚަކާއި  ބެހޭ ގޮތުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޒިޔާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 111 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓާސްއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 އިމާރާތުގެ ބިންގާ 2007 ގެ ފަހުކޮޅުގައި އެޅި ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފެށުން އޮތީ ލަސްވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމާރާތަކީ ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އަޅާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް